Monika Kasińska

Vege Runners
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:56:43
-00:47:27
+00:26:23
3977 677
K30 : 343
5
175 / 372
-00:31:34
+00:21:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii