Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:34
-00:42:36
+00:31:14
5659 1330
K30 : 664
270 / 389
-00:24:32
+00:23:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii