Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:25:11
+00:34:51
5220 1666
K30 : 387
214 / 257
-00:13:50
+00:31:01
01:01:32
-00:42:38
+00:31:12
5651 1324
K30 : 661
246 / 372
-00:26:45
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii