Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:14
-00:35:56
+00:37:54
7320 2220
K20 : 719
154 / 174
-00:24:56
+00:35:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii