Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:52
-00:46:23
+00:31:59
4339 613
128 / 179
-00:40:46
+00:21:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii