Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:47
-00:35:23
+00:38:27
7420 5140
M30 : 2249
330 / 373
-00:20:19
+00:34:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii