Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:03
-00:42:07
+00:31:43
5793 1390
K30 : 694
287 / 438
-00:28:31
+00:21:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii