Anna Zacharek

Discovery Team / Discovery Networks
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:43
-00:42:27
+00:31:23
5706 1353
K30 : 678
11 9
249 / 372
-00:26:34
+00:26:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii