Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:25
-00:43:45
+00:30:05
5326 1166
K20 : 359
1
106 / 174
-00:32:45
+00:27:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii