Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:42:44
+00:31:06
5617 1309
K30 : 652
276 / 438
-00:29:08
+00:20:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii