Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:27
-00:33:43
+00:40:07
7683 5250
M20 : 1301
234 / 263
-00:16:36
+00:39:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii