Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:03
-00:32:07
+00:41:43
7872 5314
M30 : 2313
374 / 413
-00:15:08
+00:37:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii