Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:41:31
+00:32:19
5939 1463
K30 : 730
288 / 413
-00:24:32
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii