Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:37
-00:43:33
+00:30:17
5384 1195
K30 : 608
235 / 372
-00:27:40
+00:25:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii