Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:11
-00:38:59
+00:34:51
6631 4801
M20 : 1199
135 / 174
-00:27:59
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii