Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:51
-00:41:24
+00:36:58
5185 4282
147 / 179
-00:35:47
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii