Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:56
-00:43:14
+00:30:36
5469 1239
K30 : 622
270 / 413
-00:26:15
+00:26:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii