Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:08
-00:39:02
+00:34:48
6623 4798
M20 : 1198
199 / 263
-00:21:55
+00:33:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii