Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:57
-01:01:18
+00:17:04
543 515
17 / 126
-00:50:49
+00:07:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii