Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:25
-00:51:50
+00:26:32
2874 285
115 / 260
-00:32:41
+00:18:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii