Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:19
-00:39:51
+00:33:59
6412 4704
M30 : 2084
290 / 373
-00:24:47
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii