Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:38:52
+00:34:58
6650 1843
K30 : 897
318 / 413
-00:21:53
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii