Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:09
-00:30:01
+00:43:49
8089 2691
K30 : 1274
384 / 413
-00:13:02
+00:40:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii