Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:56
-00:40:14
+00:33:36
6287 1645
K30 : 810
317 / 438
-00:26:38
+00:23:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii