Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:50
-00:42:25
+00:35:57
5030 4185
206 / 260
-00:23:16
+00:27:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii