Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:58
-00:30:17
+00:48:05
6274 1433
244 / 256
-00:30:17
+00:40:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii