Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:38:06
+00:35:32
5125 1614
K30 : 663
212 / 255
-00:27:17
+00:29:59
01:02:09
-00:42:13
+00:30:48
5267 1321
K30 : 643
232 / 350
-00:32:24
+00:25:07
01:06:42
-00:37:28
+00:36:22
6999 2045
K30 : 991
309 / 372
-00:21:35
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii