Wojciech Sochocki

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych / Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:27
-00:41:52
+00:31:46
4478 3219
M20 : 581
7 6
132 / 180
-00:38:55
+00:31:29
01:00:27
-00:43:55
+00:29:06
4775 3693
M20 : 727
9 9
95 / 176
-00:21:26
+00:22:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii