Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:38:28
+00:35:22
6751 1892
K30 : 921
337 / 438
-00:24:52
+00:24:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii