Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:35
-00:36:35
+00:37:15
7180 2145
K30 : 1043
333 / 389
-00:18:31
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii