Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:49
-00:38:21
+00:35:29
6784 1909
K30 : 929
328 / 413
-00:21:22
+00:31:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii