Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:52
-00:30:18
+00:43:32
8058 2672
K30 : 1263
353 / 373
-00:15:14
+00:39:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii