Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:02
-00:44:08
+00:29:42
5199 1111
K30 : 565
224 / 372
-00:28:15
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii