Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:10
-00:45:35
+00:34:24
5109 4350
153 / 197
-00:41:11
+00:27:42
01:13:48
-00:34:27
+00:43:55
6001 4724
234 / 256
-00:34:27
+00:35:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii