Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:29:15
+00:30:47
4570 1300
K25 : 299
171 / 227
-00:23:23
+00:26:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii