Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:41
-00:37:29
+00:36:21
6994 4951
M30 : 2183
341 / 413
-00:20:30
+00:32:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii