Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:46
-00:42:24
+00:31:26
5727 1363
K30 : 683
259 / 373
-00:27:20
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii