Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:42:43
+00:31:07
5628 1313
K30 : 655
245 / 372
-00:26:50
+00:25:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii