Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:59
-00:24:50
+00:41:03
9242 2434
98 / 105
-00:06:45
+00:38:14
01:02:43
-00:43:51
+00:33:06
6167 1006
104 / 141
-00:36:25
+00:28:30
01:10:39
-00:38:06
+00:41:53
6292 1300
180 / 197
-00:33:42
+00:35:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii