Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:54
-00:34:16
+00:39:34
7599 5207
M30 : 2273
329 / 372
-00:18:23
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii