Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:03
-00:23:07
+00:50:43
8494 2962
K20 : 948
262 / 263
-00:06:00
+00:49:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii