Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:53
-00:37:17
+00:36:33
7044 4969
M30 : 2189
310 / 372
-00:21:24
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii