Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:54
-00:37:16
+00:36:34
7046 2076
K30 : 1007
354 / 438
-00:23:40
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii