Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:08
-00:42:02
+00:31:48
5807 1397
K30 : 698
257 / 372
-00:26:09
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii