Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:41:48
+00:32:02
5863 1427
K20 : 451
174 / 263
-00:24:41
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii