Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:20
-00:36:55
+00:41:27
5767 1165
108 / 126
-00:26:26
+00:31:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii