Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:43
-00:43:27
+00:30:23
5405 1206
K30 : 611
240 / 373
-00:28:23
+00:26:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii