Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:54
-00:40:21
+00:38:01
5350 4374
206 / 256
-00:40:21
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii