Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:31
-00:39:39
+00:34:11
6453 1730
K30 : 845
286 / 372
-00:23:46
+00:28:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii