Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:55
-00:37:15
+00:36:35
7053 2078
K30 : 1008
344 / 413
-00:20:16
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii